تبلیغات
اخبارو دانلود مسابقات کشتی کچ

دوشنبه 6 اسفند 1386 - 07:02 ق.ظ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ English | فارسی ] میهن بلاگ | ثبت نام | فهرست كاربران | مدیریت سایت | انجمن سایت مدیریت وبلاگ ( خروج) ارسال مطلب
آرشیو ارسالها
آرشیو نظر ها
مدیریت موضوعات وبلاگ
مدیریت كاربران وبلاگ


مدیریت خبرنامه
مدیریت لینكستان وبلاگ
مدیریت لینكدونی
مدیریت نظر سنجی


ثبت درموتور های جستجو
تنظیمات وبلاگ
بازسازی وبلاگ
انتخاب قالب اصلی وبلاگ
ویرایش قالب وبلاگ
مدیریت قالب ها
مدیریت پیغام رسان یاهو
ثبت در فهرست كاربران


مدیریت صفحات اضافی وبلاگ
متصل كردن وبلاگ به دامین
آمار وبلاگ


پاك كردن اطلاعات وبلاگ
حذف وبلاگ
وبلاگ شما
انجمن میهن بلاگ


» ویرایش قالب

قالب اصلی وبلاگ :
<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta http-equiv="Powered By" content="MihanBlog.Com"> <meta http-equiv="Designer" content="Masoud Nodoshany"> <meta http-equiv="Web" content="http://www.peacock.mihanblog.com"> <meta name="keywords" content="کلمات کلیدی خود را وارد کنید"> <meta name="description" content="توضی در مورد مطالب وبلاگ"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href=""> <style> body {font-family: Tahoma;font-size: 11;color: #6D7A81;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;background-color: #FFFFFF} body {SCROLLBAR-FACE-COLOR: #4C93BF; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: white; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: white; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: silver; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #E2E9EA; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #E2E9EA; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #4C93BF} a:link {font-family: Tahoma;font-size: 8pt;color: #346F92;text-decoration: none} a:visited {font-family: Tahoma;font-size: 8pt;color: #26526C;text-decoration: none} a:hover {font-family: Tahoma;font-size: 8pt;color: #FC6605;text-decoration: none} a:active {font-family: Tahoma;font-size: 8pt;color: #FC6605;text-decoration: none} #Left {float: left;width: 180;padding-left:5px;margin-top:-42} #Left .Topmenu {width: 180;height:25;color: #FFFFFF;background-image:url('http://linkoo.persiangig.com/theme/001.gif');background-repeat:no-repeat;padding-top: 5px;padding-right: 33px;text-align: right;direction: rtl} #Left .menu {width: 180;border-left: 1px solid #DAE2E3;border-right: 1px solid #DAE2E3;text-align: justify;direction: rtl;background-color: #FEFEFE;padding-right: 5px; padding-left: 5px;padding-top:15px;padding-bottom:3px;background-image:url('http://linkoo.persiangig.com/theme/014.gif');background-repeat:repeat-x} #Left .down {width: 180;background-image: url('http://linkoo.persiangig.com/theme/004.gif');background-repeat:repeat-x;border-left: 1px solid #DAE2E3;border-right: 1px solid #DAE2E3; border-bottom: 1px solid #DAE2E3;margin-bottom:10} #Right {float: right;width: 180;padding-right:5px;margin-top:-42} #Right .Topmenu {width: 180;height:25;color: #FFFFFF;background-image:url('http://linkoo.persiangig.com/theme/002.gif');background-repeat:no-repeat;padding-top: 5px;padding-right: 33px;text-align: right;direction: rtl} #Right .menu {width: 180;border-left: 1px solid #DAE2E3;border-right: 1px solid #DAE2E3;text-align: justify;direction: rtl;background-color: #FEFEFE;padding-right: 5px; padding-left: 5px;padding-top:15px;padding-bottom:3px;background-image:url('http://linkoo.persiangig.com/theme/014.gif');background-repeat:repeat-x} #Right .down {width: 180;background-image: url('http://linkoo.persiangig.com/theme/004.gif');background-repeat:repeat-x;border-left: 1px solid #DAE2E3;border-right: 1px solid #DAE2E3; border-bottom: 1px solid #DAE2E3;margin-bottom:10} #Center {float: center;width: 610;padding-top:0px;padding-bottom:10px} #Center .Topmenu{width: 610;height:25;color: #FFFFFF;background-image:url('http://linkoo.persiangig.com/theme/003.gif');background-repeat:no-repeat ;padding-top: 5px;padding-right: 35px;text-align: right;direction: rtl} #Center .menu {width: 610;border-left: 1px solid #DAE2E3;border-right: 1px solid #DAE2E3;text-align: justify;direction: rtl;background-color: #FEFEFE;padding-right: 5px;padding-left: 5px;padding-top:15px;padding-bottom:3px;background-image:url('http://linkoo.persiangig.com/theme/014.gif');background-repeat:repeat-x;color:#000} #Center .down {width: 610;height:42;color: #FEFEFE;background-image: url('http://linkoo.persiangig.com/theme/005.gif');text-align: left;direction: rtl;padding-top: 23px;padding-left: 33px;margin-bottom:10;margin-top:-5} #Center .Toplast {width: 610;height:25;color: #FFFFFF;background-image:url('http://linkoo.persiangig.com/theme/003.gif');background-repeat:no-repeat ;padding-top: 5px;text-align: center;font-weight: bold;direction: rtl} #Center .Toppage {width: 320;height:25;color: #FFFFFF;background-image:url('http://iranet.persiangig.com/Temp/014.gif');background-repeat:no-repeat ;padding-top: 5px;text-align: center;font-weight: bold;direction: rtl} #Center .menupage {width: 320;border-left: 1px solid #DAE2E3;border-right: 1px solid #DAE2E3;text-align: center;direction: rtl;background-color: #FEFEFE;padding-right: 5px;padding-left: 5px;padding-top:30px;padding-bottom:15px;background-image:url('http://linkoo.persiangig.com/theme/014.gif');background-repeat:repeat-x;color:#000} #Center .downpage {width: 320;height:42;background-image: url('http://iranet.persiangig.com/Temp/015.gif');margin-bottom:10} .Baner {height:90;width:100%;background-image: url('http://iralearnweb.persiangig.com/galebabi/008.gif');padding-top: 15px;padding-right: 5px;padding-left: 5px} .saeed {height:50;width:100%;background-image: url('http://linkoo.persiangig.com/theme/009.gif');padding-top:10px;padding-right:195px;text-align: justify;direction: rtl} .barbottom {height:25;width: 100%;background-color: #3399FF;text-align: center;direction: rtl;color:#FFFFFF;padding-top:6px} .div1 {height:100;width: 610; border:1px solid #DAE2E3;text-align: center;direction: rtl;padding-right:5;padding-left:5;padding-top:10;margin-bottom:10;color: #6D7A81;background-color: #F0F0F0;line-height: 150%} .div2 {width: 610; border:1px solid #97B9D5;text-align: justify;direction: rtl;padding-right:5;padding-left:5;padding-top:10;margin-bottom:10;color: #6D7A81;background-color: #f3f0de;line-height: 150%} .div3 {width: 468;height:60; border:1px dotted #8E3636;text-align: center;direction: rtl;color: #00FF00;margin-bottom:10} .bartop {height:20;width: 100%;background-color: #6699FF;text-align: right;direction: rtl;color:#FFFFFF;padding-top:3px} .shadow {height:20;width:100%; font-size: 11} .Wait {FILTER: progid:dximagetransform.microsoft.alpha(opacity=80);position:absolute;top:50;right:550;text-align:justify;direction: rtl} .Ad1 {FILTER: progid:dximagetransform.microsoft.alpha(opacity=30);height:60;width: 482;position:absolute;top:35;right:35;text-align:justify;direction: rtl;border:1px solid #B0B0B0;font-family: Tahoma; font-size: 8pt;color:black;background-color:white} .Ad2 {FILTER: progid:dximagetransform.microsoft.alpha(opacity=30);height:60;width: 150;text-align:justify;direction: rtl;border:1px solid #B0B0B0;font-family: Tahoma; font-size: 8pt;color:black;background-color:white} .SearchBox, .MailInput {font-size:8pt;font-family:tahoma;color: #6D7A81;height:18;border: 1px solid #DAE2E3;background-color: #F3F5F5} .namebox, .webbox, .mailbox, .Comm {font-size:8pt;font-family:tahoma;color: #6D7A81;border: 1px solid #DAE2E3;background-color: #F3F5F5} .SendBTN, .PoolButton, .SearchBTN, .mailbtn, .resetbtn, .BTN {font-size:8pt;font-family:tahoma;color: #FFFFFF;border: 1px solid #0066FF;background-color: #3399FF;text-align:center;height:18; padding-bottom:3px} .box {font-size:8pt;font-family:tahoma;border:1px solid silver;color: #0069c3} p {font-size:8pt;font-family:tahoma;line-height: 150%;margin: 0px} table.resultactive {font-size:8pt;font-family:tahoma;background-color: #F8FAFA;padding: 0} </style> <title>[blogtitle]</title></script><script src="http://30theme.googlepages.com/Resize.js"></script><script src="http://30theme.googlepages.com/time.js"></script><script src="http://30theme.googlepages.com/Date.js"></script><script>function highlight(field){field.focus();field.select()}</script> </head> <body bgcolor="#F5F5F5" background="http://i14.tinypic.com/5x78r60.jpg"> <body> <div align="center" style="height: 2000"> <div class="bartop"><font color="#FDA264"><b>&nbsp;» </font> </b><font color="#FEFEFE"> به نام خدا <script>document.write(""+weekh[r]+" "+d+" "+monthh[m-1]+" "+ year+" مصادف با "+ monthm[n] +" "+ a.getDate()+" سال " + a.getYear()+" میلادی"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif"></script> ، <script>timemessage()</script></font></div> <div class="Baner"> <p dir="rtl"> <img border="0" src="http://i10.tinypic.com/6730sue.gif" width="985" height="160"></object></p> <p dir="rtl"> &nbsp;</p></div> <div class="saeed" style="width: 1005px; height: 39px"></span> <span lang="en-us">&nbsp;</span><a href="http://[myblog]/Rss.ASPX" target="_blank"><img border="0" src="http://i6.tinypic.com/5222bky.gif" width="47" height="25"></a><a href="http://[myblog]/Atom.ASPX" target="_blank"><img border="0" src="http://i4.tinypic.com/4vsip7c.gif" width="47" height="25"></a></div> <div id="Right"> <div class="Topmenu"><span class="shadow">منوی اصلی</span></div> <div class="menu"><p dir="rtl" align="center" style="margin-right: -5px;margin-left: -5px;margin-bottom: -5px;margin-top: -9px"> <a href="http://[myblog]"> <img border="0" src="http://i1.tinypic.com/61jbhgz.gif" width="178" height="55"></a> <a href="[contact]"> <img border="0" src="http://i15.tinypic.com/624e9g6.gif" width="178" height="55"></a> <a href="http://www.peacock.mihanblog.com"> <img border="0" src="http://i7.tinypic.com/66m48js.gif" width="178" height="55" alt="Click here!"></a></p> </p> </div> <div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">نویسندگان</span></div> <div class="menu"><p align="justify" dir="rtl" style="margin-top: 15"> <span lang="en-us">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span> <img height="66" src="http://i18.tinypic.com/686wae1.gif" width="70" border="0"></p> <p align="justify" dir="rtl" style="margin-top: 15"> <author> <img border="0" src="http://p30designer.googlepages.com/0020.gif" width="13" height="14" align="absbottom"> <a href="http://www.p30system.com/Author/1.aspx"> [authorname] (<font color="#333333"> [authorpost] </font><img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif"></a><br></author></p></div> <div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">موضوعات</span></div> <div class="menu"><p align="justify" dir="rtl" style="margin-top: 15"><cats> <img border="0" src="http://p30designer.googlepages.com/012.gif" width="9" height="15" align="absbottom"> <a href="http://www.p30system.com/Cat/34.aspx"> [catname] (<font color="#333333"> [catarchive] </font><img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif"></a><br></cats></p></div> <div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">جستجوگر</span></div> <div class="menu" style="width: 180px; height: 105px"> <p align="justify" dir="rtl" style="margin-top:15"> <font class="content" style="p: " center> <img src="http://p30designer.googlepages.com/chat.gif" width="16" height="14"></font> برای جستجو در تمام مطالب سایت واژه‌ كلیدی‌ مورد نظرتان را وارد کنید :</p><p align="center" dir="rtl" style="margin-top:-10"> <form method='POST' Action='./'> <p><input Class="SearchBox" type="text" name="SearchBox" size="16"> <input Class="SearchBTN" type="submit" value="جستجو" name="SearchBTN" dir="rtl" style="text-align: center"></p> </form> </div> <div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">آمار روزانه سایت</span></div> <div class="menu"><p align="right" dir="rtl" style="margin-top: 15"> <Static> <img border="0" src="http://i13.tinypic.com/4qxcfh4.gif" width="15" height="15" align="absbottom"> <font color="#333333"> بازدید های امروز : </font><font color="#003FA4">[today]</font><br> <img border="0" src="http://i13.tinypic.com/4qxcfh4.gif" width="15" height="15" align="absbottom"> <font color="#333333"> بازدید های دیروز : </font><font color="#003FA4">[lastday]</font><br> <img border="0" src="http://i13.tinypic.com/4qxcfh4.gif" width="15" height="15" align="absbottom"> <font color="#333333"> كل بازدیدها : </font><font color="#003FA4">[all]</font><br> <img border="0" src="http://i13.tinypic.com/4qxcfh4.gif" width="15" height="15" align="absbottom"> <font color="#333333"> كل مطالب : </font><font color="#003FA4">[totalpost]</font><br> <img border="0" src="http://i13.tinypic.com/4qxcfh4.gif" width="15" height="15" align="absbottom"> <font color="#333333"> كل نظرات : </font><font color="#003FA4">[totalcomment]</font><br> <img border="0" src="http://i13.tinypic.com/4qxcfh4.gif" width="15" height="15" align="absbottom"> <font color="#003FA4"><script language="javascript" src="http://www.parstools.net/online_users/?url=[myblog]"></script></script><br></p </font> </Static> </p> <p align="right" dir="rtl" style="margin-top: 15"> <Static> </Static><font color="#003FA4"><span style="font-size: 9pt" lang="en-us">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="Subscribe using any feed reader!" href="http://www.addthis.com/feed.php?pub=www.[myblog]"> <img height="16" alt="AddThis Feed Button" src="http://s9.addthis.com/button1-fd.gif" width="125" border="0"></a></span></font><Static></Static></p></div> <div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">لینك دوستان</span></div> <div class="menu"><p align="center" dir="rtl" style="margin-top: 15"> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" height="155" scrollamount="1" width="150"><right><img border="0" src="http://afshin-hun3er.persiangig.com/theme/001.gif" width="9" height="15" align="absbottom"> <a target="_blank" href="http://peacock.mihanblog.com">گــــرفتن کد قالب ما</a><br><Links><img border="0" src="http://afshin-hun3er.persiangig.com/theme/001.gif" width="9" height="15" align="absbottom"> <links><a href="[linkhref]">[linkname]</a><br></links><br></a></right></marquee> </p></div><div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">آرشیو ماهانه</span></div> <div class="menu"><p align="justify" dir="rtl" style="margin-top: 15"><archive> <img border="0" src="http://p30designer.googlepages.com/012.gif" width="9" height="15" align="absbottom"> <a href="[archivelink]"> [archivedate] (<font color="#333333"> [archiveposts] </font><img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif"></a><br></archive></p></div> <div class="down"></div></div> <div id="Left"> <div class="Topmenu"><span class="shadow">منوی كاربری</span></div> <div class="menu"><p align="center" dir="rtl" style="margin-top: 15"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://[myblog]');return false;" href="javascript:void(0)"><img src="/public/public/mihan_files/default/meshki/Make.gif" alt="Make Your HomePage" border="0" height="17" width="17"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="[contact]"><img src="/public/public/mihan_files/default/meshki/Mail.gif" alt="Email To Admin" border="0" height="16" width="16"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a class="mainlevel" href="javascript:window.external.AddFavorite('http://[myblog]/',' [blogtitle] ')"> <img height="16" alt="اضافه کردن این وبلاگ به علاقه مندیها!" src="/public/public/mihan_files/default/meshki/Favorite.gif" width="16" style="border: medium none"></a> </p><p align="justify" dir="rtl" style="margin-top: 10"> <img border="0" src="http://linkoo.persiangig.com/theme/Accont.gif" align="absbottom" width="20" height="21"> <font color="#000080"> پیغام مدیر : </font><font color="#003FA4">ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد عرض می كنم . امیدوارم مطالب این وبلاگ مورد استفاده ی شما قرار گیرد . نقطه نظرات خود را برای بهبود وبلاگ مطرح نمایید .</font></p><p align="left" dir="rtl" style="margin-top: 5"><font color="#003FA4"> متشكرم&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p></div><div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">تصوِِیرتصادفی</span></div> <div class="menu"><p align="center" dir="rtl" style="margin-top: 15"><!-- Begin 30theme.mihanblog.com ‍--><script language="javascript" src="http://www.persiangraphic.com/gallery/random_pic.php?width=160"></script><!-- End 30theme.mihanblog.com --> </div> <div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">صفحات وبلاگ</span></div> <div class="menu"><p align="center" dir="rtl" style="margin-top: 15"><center><Pages><b> [PageName]</b></Pages></center></p></div> <div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">لوگوی ما</span></div> <div class="menu"> <p style="text-align: center"> <p align="center" dir="rtl"><P align=center style="text-align: center"><font class="content"> <font face="Tahoma"> <a target="_blank" href="http://www.peacock.mihanblog.com"> <img border="0" src="http://i13.tinypic.com/6c61r42.gif" width="145" height="60"></a></span></font></font></P> <P align=center style="text-align: center"> <input class="MailInput" dir="ltr" align="center" size="27" value="&lt;DIV align=center&gt;&lt;BR&gt;&lt;a href=&quot;http://[myblog]&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;Logo Adress&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;[blogtitle]&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;100&quot;&gt;&lt;/a&gt;" name="logo"></P> <P align=center style="text-align: center">&nbsp;<marquee scrollamount=1 scrolldelay=1 onmouseover='this.stop()' onmouseout='this.start()' direction=up width=155 height=113><P align=center><EMBED style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: #000000 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 1px; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid" src=http://toplearnblog.persiangig.com/titr/peacoke.swf width=120 height=70 type=application/x-shockwave-flash> </P> <!-- کدلوگوی دوستتان رابجای این تگ بریزید ‍--></marquee></P> <P align=center style="text-align: center"><b> <img src="http://p30designer.googlepages.com/star.gif" width="16" height="14"> </b>برای تبادل لوگو ابتدا لوگوی ما را قرار دهید،سپس از طریق فرم نظرات به ما خبر دهید تا ماهم همین کار را بکنیم.</P> </p></div> <div class="down"></div> <div class="Topmenu" dir="rtl"><span class="shadow">خبرنامه</span></div> <div class="menu" dir="rtl"><p align="justify" dir="rtl" style="margin-top: 15"> <font class="content" style="p: " center> <img src="http://p30designer.googlepages.com/Mail.gif" width="16" height="14"><span lang="en-us"> </span></font>با ثبت ایمیل خود در خبرنامه زیر از به روز شدن وبلاگ آگاه شوید :</p><p align="center" dir="rtl" style="margin-top: 10;margin-bottom: 10"><mailinglist> <div dir='rtl'><input Class='MailInput' type='text' name='Mail' size='20' dir='ltr'> <input Class='MailBTN' type='submit' value='عضوء' name='BTN'><BR><input type='radio' value='0' checked name='MailAction'>اضافه<input type='radio' name='MailAction' value='1'>حذف</div></mailinglist></p></p></div> <div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">نظرسنجی</span></div> <div class="menu"><p align="justify" dir="rtl" style="margin-top: 15"><pool><font color="#000080"> » [poolquestion]</font><br><font color="#003FA4">[pooloptions]</font><p align="center" dir="rtl" style="margin-top: 10"> [poolbutton]</p></pool></div> <div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">لینكدونی</span></div> <div class="menu" dir="rtl"> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" height="190" scrollamount="1" width="169"><img src="http://p30designer.googlepages.com/star.gif" width="16" height="16"align="absbottom"> <a target="_blank" href="http://www.peacock.mihanblog.com">زیباترین قالبهای وبلاگ</a><br><LinkDump><img src="http://p30designer.googlepages.com/star.gif" width="16" height="16"align="absbottom"> <a target="_blank" title="[dumptitle]" href="[dumphref]">[dumpname] (<font color="#333333">[dumpclicks]</font><img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif"></a><br></LinkDump><img src="http://p30designer.googlepages.com/star.gif" width="16" height="16"align="absbottom"> <a target="_blank" href="http://www.peacock.mihanblog.com">چگونه وبلاگی زیبا داشته باشیم؟ ( 9985 )</a></right><br><br><a href="[dumparchive]">آرشیو لینكدونی</a></center></marquee></div> <div class="down"></div> </div> <div id="Center"> <div class="div1" style="width: 610px; height: 69px"> <img border="0" src="http://i19.tinypic.com/5yhbjfa.gif" width="61" height="63" align="right"><p dir="rtl" style="margin: 5px" align="justify"><font color="#26526C"> اطلاعیه های سایت :</font><br>&nbsp;به شما كاربر گرامی سلام عرض می كنم . امیدوارم در این وبلاگ دقایقی خوبی را سپری كنید . برای آگاهی از امكانات این وبلاگ خواهشمندم كه تا آخر صفحه این وبلاگ را مشاهده نمایید .&nbsp; </div> </div><div id="Center" style="width: 610px; height: 360px"> <Blog><div class="Topmenu" style="width: 610px; height: 25px"><p align="right" dir="rtl" Style="font-weight: 400"> ::..::••:: [title] ( [catname] )</div> <div class="menu"> <p align="justify" dir="rtl" style="margin-top: 15"> [post]</p><p align="center"><font face="Tahoma"></font></p> <p dir="rtl" style="MARGIN: 0px 15px" align="justify"><br></p> <hr style="color:#B06D1D;border: 1px dotted" size="1"> <img border="0" src="http://i9.tinypic.com/4xvmr74.gif" width="14" height="14" align="right">نگاشته شده توسط<font color="#80afd4"> </font><font color="#FC6605">[author]</font><font color="#80afd4"> </font> در ساعت<font color="#80afd4"> </font><font color="#FC6605">[time]</font><br> </div> <div class="down"> <font color="#FFFFFF">موضوع مطلب::</font><a href="http://www.p30system.com/Post-349.aspx"><font color="#FFFFFF"> ( [catname] )</font><a href="http://www.p30system.com/Post-349.aspx"><font color="#FFFFFF"> </a>&nbsp;<a target="_blank" href="[jcommentlink]"><font color="#FFFFFF">نظرات:: ( 3 )</font></a> </div></Blog> <div class="Toplast"><span style="font-weight: 400">آخرین مطالب ارسالی</span></div><div class="menu"><p align="justify" dir="rtl" style="margin-top: 15"><topicalarchive> <img border="0" src="http://p30designer.googlepages.com/012.gif" width="9" height="15" align="bottom">&nbsp;<a target="_blank" href="[topiclink]">[topictitle]</a>&nbsp;&nbsp;( [topiccomments] نظر )<br></topicalarchive></p><br></div><div class="down"></div> </div></div> <div class="barbottom">All Rights Reserved 1385-1386 Beta © By<font color="#0000FF"> </font> http://[myblog] <b> .:. </b>&nbsp;Designed By <span lang="en-us"> <a target="_blank" href="www.peacock.mihanblog.com/"> <font color="#FFFFFF">Masoud Nodoshany</font></a></span> <b> .:. </b>Page Created In 0.828 Seconds</div> </body> </html>
قالب نظر سنجی :
<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"> <title>[blogtitle]</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/public/public/mihan_files/default/blue/Comment.css"> </head> <body> <div align="center"> <div id="Body"> <div id="Comment"> <div class="Top">مشخصات پست</div> <div class="Down"> عنوان ارسال : <span>[posttitle]</span><p> تاریخ ارسال : <span>[fullpostdate]</span><p> نویسنده : <span>[postauthor]</span><p> پیغام های خصوصی : <span>[privatemessages]</span> </div> <div class="Top">نظرات</div> <div class="Down"> <BlogComments> <div class="Info"> [ <a href="[web]" target="_blank">[author]</a> ] - [ <span>[fulldate] - [time]</span> ] - [ <a href="mailto:[email]">ایمیل</a> ] </div> <div class="Comments"> [comment] </div> <hr size="1" style="border: 1px dotted #000000"> </BlogComments> </div> <div class="Top">ارسال نظر</div> <div class="Down"> <newcomment> <table border="0" width="85%" style="font-family: Tahoma; font-size: 11; border-collapse: collapse; color:#000000"> <tr> <td width="132">نام شما :</td> <td style="text-align: left; direction: ltr">[namebox value=(33)]</td> </tr> <tr> <td width="132">ایمیل شما :</td> <td style="text-align: left; direction: ltr">[mailbox value=(33)]</td> </tr> <tr> <td width="132">وب سایت شما :</td> <td style="text-align: left; direction: ltr">[webbox value=(33)]</td> </tr> <tr> <td width="132">متن پیام :</td> <td style="text-align: left; direction: ltr"> [commentbox]</td> </tr> <tr> <td width="132">&nbsp;</td> <td style="text-align: right; direction: ltr">[savecookie value=(ذخیره شدن اطلاعات شما)]<p>[privatecom value=(ارسال بصورت پیغام خصوصی)]</td> </tr> <tr> <td width="132">&nbsp;</td> <td style="text-align: center; direction: rtl">[submitbtn value=(ارسال)] [resetbtn value=(پاك كردن)]</td> </tr> </table> </newcomment> </div> </div> </div> </div> </body> </html>

Mihanblog Version 3 Beta
[ English | فارسی ] میهن بلاگ | ثبت نام | فهرست كاربران | مدیریت سایت | انجمن سایت مدیریت وبلاگ ( خروج) ارسال مطلب
آرشیو ارسالها
آرشیو نظر ها
مدیریت موضوعات وبلاگ
مدیریت كاربران وبلاگ


مدیریت خبرنامه
مدیریت لینكستان وبلاگ
مدیریت لینكدونی
مدیریت نظر سنجی


ثبت درموتور های جستجو
تنظیمات وبلاگ
بازسازی وبلاگ
انتخاب قالب اصلی وبلاگ
ویرایش قالب وبلاگ
مدیریت قالب ها
مدیریت پیغام رسان یاهو
ثبت در فهرست كاربران


مدیریت صفحات اضافی وبلاگ
متصل كردن وبلاگ به دامین
آمار وبلاگ


پاك كردن اطلاعات وبلاگ
حذف وبلاگ
وبلاگ شما
انجمن میهن بلاگ» ویرایش قالب

قالب اصلی وبلاگ :
<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta http-equiv="Powered By" content="MihanBlog.Com"> <meta http-equiv="Designer" content="Masoud Nodoshany"> <meta http-equiv="Web" content="http://www.peacock.mihanblog.com"> <meta name="keywords" content="کلمات کلیدی خود را وارد کنید"> <meta name="description" content="توضی در مورد مطالب وبلاگ"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href=""> <style> body {font-family: Tahoma;font-size: 11;color: #6D7A81;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;background-color: #FFFFFF} body {SCROLLBAR-FACE-COLOR: #4C93BF; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: white; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: white; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: silver; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #E2E9EA; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #E2E9EA; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #4C93BF} a:link {font-family: Tahoma;font-size: 8pt;color: #346F92;text-decoration: none} a:visited {font-family: Tahoma;font-size: 8pt;color: #26526C;text-decoration: none} a:hover {font-family: Tahoma;font-size: 8pt;color: #FC6605;text-decoration: none} a:active {font-family: Tahoma;font-size: 8pt;color: #FC6605;text-decoration: none} #Left {float: left;width: 180;padding-left:5px;margin-top:-42} #Left .Topmenu {width: 180;height:25;color: #FFFFFF;background-image:url('http://linkoo.persiangig.com/theme/001.gif');background-repeat:no-repeat;padding-top: 5px;padding-right: 33px;text-align: right;direction: rtl} #Left .menu {width: 180;border-left: 1px solid #DAE2E3;border-right: 1px solid #DAE2E3;text-align: justify;direction: rtl;background-color: #FEFEFE;padding-right: 5px; padding-left: 5px;padding-top:15px;padding-bottom:3px;background-image:url('http://linkoo.persiangig.com/theme/014.gif');background-repeat:repeat-x} #Left .down {width: 180;background-image: url('http://linkoo.persiangig.com/theme/004.gif');background-repeat:repeat-x;border-left: 1px solid #DAE2E3;border-right: 1px solid #DAE2E3; border-bottom: 1px solid #DAE2E3;margin-bottom:10} #Right {float: right;width: 180;padding-right:5px;margin-top:-42} #Right .Topmenu {width: 180;height:25;color: #FFFFFF;background-image:url('http://linkoo.persiangig.com/theme/002.gif');background-repeat:no-repeat;padding-top: 5px;padding-right: 33px;text-align: right;direction: rtl} #Right .menu {width: 180;border-left: 1px solid #DAE2E3;border-right: 1px solid #DAE2E3;text-align: justify;direction: rtl;background-color: #FEFEFE;padding-right: 5px; padding-left: 5px;padding-top:15px;padding-bottom:3px;background-image:url('http://linkoo.persiangig.com/theme/014.gif');background-repeat:repeat-x} #Right .down {width: 180;background-image: url('http://linkoo.persiangig.com/theme/004.gif');background-repeat:repeat-x;border-left: 1px solid #DAE2E3;border-right: 1px solid #DAE2E3; border-bottom: 1px solid #DAE2E3;margin-bottom:10} #Center {float: center;width: 610;padding-top:0px;padding-bottom:10px} #Center .Topmenu{width: 610;height:25;color: #FFFFFF;background-image:url('http://linkoo.persiangig.com/theme/003.gif');background-repeat:no-repeat ;padding-top: 5px;padding-right: 35px;text-align: right;direction: rtl} #Center .menu {width: 610;border-left: 1px solid #DAE2E3;border-right: 1px solid #DAE2E3;text-align: justify;direction: rtl;background-color: #FEFEFE;padding-right: 5px;padding-left: 5px;padding-top:15px;padding-bottom:3px;background-image:url('http://linkoo.persiangig.com/theme/014.gif');background-repeat:repeat-x;color:#000} #Center .down {width: 610;height:42;color: #FEFEFE;background-image: url('http://linkoo.persiangig.com/theme/005.gif');text-align: left;direction: rtl;padding-top: 23px;padding-left: 33px;margin-bottom:10;margin-top:-5} #Center .Toplast {width: 610;height:25;color: #FFFFFF;background-image:url('http://linkoo.persiangig.com/theme/003.gif');background-repeat:no-repeat ;padding-top: 5px;text-align: center;font-weight: bold;direction: rtl} #Center .Toppage {width: 320;height:25;color: #FFFFFF;background-image:url('http://iranet.persiangig.com/Temp/014.gif');background-repeat:no-repeat ;padding-top: 5px;text-align: center;font-weight: bold;direction: rtl} #Center .menupage {width: 320;border-left: 1px solid #DAE2E3;border-right: 1px solid #DAE2E3;text-align: center;direction: rtl;background-color: #FEFEFE;padding-right: 5px;padding-left: 5px;padding-top:30px;padding-bottom:15px;background-image:url('http://linkoo.persiangig.com/theme/014.gif');background-repeat:repeat-x;color:#000} #Center .downpage {width: 320;height:42;background-image: url('http://iranet.persiangig.com/Temp/015.gif');margin-bottom:10} .Baner {height:90;width:100%;background-image: url('http://iralearnweb.persiangig.com/galebabi/008.gif');padding-top: 15px;padding-right: 5px;padding-left: 5px} .saeed {height:50;width:100%;background-image: url('http://linkoo.persiangig.com/theme/009.gif');padding-top:10px;padding-right:195px;text-align: justify;direction: rtl} .barbottom {height:25;width: 100%;background-color: #3399FF;text-align: center;direction: rtl;color:#FFFFFF;padding-top:6px} .div1 {height:100;width: 610; border:1px solid #DAE2E3;text-align: center;direction: rtl;padding-right:5;padding-left:5;padding-top:10;margin-bottom:10;color: #6D7A81;background-color: #F0F0F0;line-height: 150%} .div2 {width: 610; border:1px solid #97B9D5;text-align: justify;direction: rtl;padding-right:5;padding-left:5;padding-top:10;margin-bottom:10;color: #6D7A81;background-color: #f3f0de;line-height: 150%} .div3 {width: 468;height:60; border:1px dotted #8E3636;text-align: center;direction: rtl;color: #00FF00;margin-bottom:10} .bartop {height:20;width: 100%;background-color: #6699FF;text-align: right;direction: rtl;color:#FFFFFF;padding-top:3px} .shadow {height:20;width:100%; font-size: 11} .Wait {FILTER: progid:dximagetransform.microsoft.alpha(opacity=80);position:absolute;top:50;right:550;text-align:justify;direction: rtl} .Ad1 {FILTER: progid:dximagetransform.microsoft.alpha(opacity=30);height:60;width: 482;position:absolute;top:35;right:35;text-align:justify;direction: rtl;border:1px solid #B0B0B0;font-family: Tahoma; font-size: 8pt;color:black;background-color:white} .Ad2 {FILTER: progid:dximagetransform.microsoft.alpha(opacity=30);height:60;width: 150;text-align:justify;direction: rtl;border:1px solid #B0B0B0;font-family: Tahoma; font-size: 8pt;color:black;background-color:white} .SearchBox, .MailInput {font-size:8pt;font-family:tahoma;color: #6D7A81;height:18;border: 1px solid #DAE2E3;background-color: #F3F5F5} .namebox, .webbox, .mailbox, .Comm {font-size:8pt;font-family:tahoma;color: #6D7A81;border: 1px solid #DAE2E3;background-color: #F3F5F5} .SendBTN, .PoolButton, .SearchBTN, .mailbtn, .resetbtn, .BTN {font-size:8pt;font-family:tahoma;color: #FFFFFF;border: 1px solid #0066FF;background-color: #3399FF;text-align:center;height:18; padding-bottom:3px} .box {font-size:8pt;font-family:tahoma;border:1px solid silver;color: #0069c3} p {font-size:8pt;font-family:tahoma;line-height: 150%;margin: 0px} table.resultactive {font-size:8pt;font-family:tahoma;background-color: #F8FAFA;padding: 0} </style> <title>[blogtitle]</title></script><script src="http://30theme.googlepages.com/Resize.js"></script><script src="http://30theme.googlepages.com/time.js"></script><script src="http://30theme.googlepages.com/Date.js"></script><script>function highlight(field){field.focus();field.select()}</script> </head> <body bgcolor="#F5F5F5" background="http://i14.tinypic.com/5x78r60.jpg"> <body> <div align="center" style="height: 2000"> <div class="bartop"><font color="#FDA264"><b>&nbsp;» </font> </b><font color="#FEFEFE"> به نام خدا <script>document.write(""+weekh[r]+" "+d+" "+monthh[m-1]+" "+ year+" مصادف با "+ monthm[n] +" "+ a.getDate()+" سال " + a.getYear()+" میلادی"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif"></script> ، <script>timemessage()</script></font></div> <div class="Baner"> <p dir="rtl"> <img border="0" src="http://i10.tinypic.com/6730sue.gif" width="985" height="160"></object></p> <p dir="rtl"> &nbsp;</p></div> <div class="saeed" style="width: 1005px; height: 39px"></span> <span lang="en-us">&nbsp;</span><a href="http://[myblog]/Rss.ASPX" target="_blank"><img border="0" src="http://i6.tinypic.com/5222bky.gif" width="47" height="25"></a><a href="http://[myblog]/Atom.ASPX" target="_blank"><img border="0" src="http://i4.tinypic.com/4vsip7c.gif" width="47" height="25"></a></div> <div id="Right"> <div class="Topmenu"><span class="shadow">منوی اصلی</span></div> <div class="menu"><p dir="rtl" align="center" style="margin-right: -5px;margin-left: -5px;margin-bottom: -5px;margin-top: -9px"> <a href="http://[myblog]"> <img border="0" src="http://i1.tinypic.com/61jbhgz.gif" width="178" height="55"></a> <a href="[contact]"> <img border="0" src="http://i15.tinypic.com/624e9g6.gif" width="178" height="55"></a> <a href="http://www.peacock.mihanblog.com"> <img border="0" src="http://i7.tinypic.com/66m48js.gif" width="178" height="55" alt="Click here!"></a></p> </p> </div> <div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">نویسندگان</span></div> <div class="menu"><p align="justify" dir="rtl" style="margin-top: 15"> <span lang="en-us">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span> <img height="66" src="http://i18.tinypic.com/686wae1.gif" width="70" border="0"></p> <p align="justify" dir="rtl" style="margin-top: 15"> <author> <img border="0" src="http://p30designer.googlepages.com/0020.gif" width="13" height="14" align="absbottom"> <a href="http://www.p30system.com/Author/1.aspx"> [authorname] (<font color="#333333"> [authorpost] </font><img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif"></a><br></author></p></div> <div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">موضوعات</span></div> <div class="menu"><p align="justify" dir="rtl" style="margin-top: 15"><cats> <img border="0" src="http://p30designer.googlepages.com/012.gif" width="9" height="15" align="absbottom"> <a href="http://www.p30system.com/Cat/34.aspx"> [catname] (<font color="#333333"> [catarchive] </font><img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif"></a><br></cats></p></div> <div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">جستجوگر</span></div> <div class="menu" style="width: 180px; height: 105px"> <p align="justify" dir="rtl" style="margin-top:15"> <font class="content" style="p: " center> <img src="http://p30designer.googlepages.com/chat.gif" width="16" height="14"></font> برای جستجو در تمام مطالب سایت واژه‌ كلیدی‌ مورد نظرتان را وارد کنید :</p><p align="center" dir="rtl" style="margin-top:-10"> <form method='POST' Action='./'> <p><input Class="SearchBox" type="text" name="SearchBox" size="16"> <input Class="SearchBTN" type="submit" value="جستجو" name="SearchBTN" dir="rtl" style="text-align: center"></p> </form> </div> <div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">آمار روزانه سایت</span></div> <div class="menu"><p align="right" dir="rtl" style="margin-top: 15"> <Static> <img border="0" src="http://i13.tinypic.com/4qxcfh4.gif" width="15" height="15" align="absbottom"> <font color="#333333"> بازدید های امروز : </font><font color="#003FA4">[today]</font><br> <img border="0" src="http://i13.tinypic.com/4qxcfh4.gif" width="15" height="15" align="absbottom"> <font color="#333333"> بازدید های دیروز : </font><font color="#003FA4">[lastday]</font><br> <img border="0" src="http://i13.tinypic.com/4qxcfh4.gif" width="15" height="15" align="absbottom"> <font color="#333333"> كل بازدیدها : </font><font color="#003FA4">[all]</font><br> <img border="0" src="http://i13.tinypic.com/4qxcfh4.gif" width="15" height="15" align="absbottom"> <font color="#333333"> كل مطالب : </font><font color="#003FA4">[totalpost]</font><br> <img border="0" src="http://i13.tinypic.com/4qxcfh4.gif" width="15" height="15" align="absbottom"> <font color="#333333"> كل نظرات : </font><font color="#003FA4">[totalcomment]</font><br> <img border="0" src="http://i13.tinypic.com/4qxcfh4.gif" width="15" height="15" align="absbottom"> <font color="#003FA4"><script language="javascript" src="http://www.parstools.net/online_users/?url=[myblog]"></script></script><br></p </font> </Static> </p> <p align="right" dir="rtl" style="margin-top: 15"> <Static> </Static><font color="#003FA4"><span style="font-size: 9pt" lang="en-us">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="Subscribe using any feed reader!" href="http://www.addthis.com/feed.php?pub=www.[myblog]"> <img height="16" alt="AddThis Feed Button" src="http://s9.addthis.com/button1-fd.gif" width="125" border="0"></a></span></font><Static></Static></p></div> <div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">لینك دوستان</span></div> <div class="menu"><p align="center" dir="rtl" style="margin-top: 15"> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" height="155" scrollamount="1" width="150"><right><img border="0" src="http://afshin-hun3er.persiangig.com/theme/001.gif" width="9" height="15" align="absbottom"> <a target="_blank" href="http://peacock.mihanblog.com">گــــرفتن کد قالب ما</a><br><Links><img border="0" src="http://afshin-hun3er.persiangig.com/theme/001.gif" width="9" height="15" align="absbottom"> <links><a href="[linkhref]">[linkname]</a><br></links><br></a></right></marquee> </p></div><div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">آرشیو ماهانه</span></div> <div class="menu"><p align="justify" dir="rtl" style="margin-top: 15"><archive> <img border="0" src="http://p30designer.googlepages.com/012.gif" width="9" height="15" align="absbottom"> <a href="[archivelink]"> [archivedate] (<font color="#333333"> [archiveposts] </font><img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif"></a><br></archive></p></div> <div class="down"></div></div> <div id="Left"> <div class="Topmenu"><span class="shadow">منوی كاربری</span></div> <div class="menu"><p align="center" dir="rtl" style="margin-top: 15"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://[myblog]');return false;" href="javascript:void(0)"><img src="/public/public/mihan_files/default/meshki/Make.gif" alt="Make Your HomePage" border="0" height="17" width="17"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="[contact]"><img src="/public/public/mihan_files/default/meshki/Mail.gif" alt="Email To Admin" border="0" height="16" width="16"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a class="mainlevel" href="javascript:window.external.AddFavorite('http://[myblog]/',' [blogtitle] ')"> <img height="16" alt="اضافه کردن این وبلاگ به علاقه مندیها!" src="/public/public/mihan_files/default/meshki/Favorite.gif" width="16" style="border: medium none"></a> </p><p align="justify" dir="rtl" style="margin-top: 10"> <img border="0" src="http://linkoo.persiangig.com/theme/Accont.gif" align="absbottom" width="20" height="21"> <font color="#000080"> پیغام مدیر : </font><font color="#003FA4">ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد عرض می كنم . امیدوارم مطالب این وبلاگ مورد استفاده ی شما قرار گیرد . نقطه نظرات خود را برای بهبود وبلاگ مطرح نمایید .</font></p><p align="left" dir="rtl" style="margin-top: 5"><font color="#003FA4"> متشكرم&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p></div><div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">تصوِِیرتصادفی</span></div> <div class="menu"><p align="center" dir="rtl" style="margin-top: 15"><!-- Begin 30theme.mihanblog.com ‍--><script language="javascript" src="http://www.persiangraphic.com/gallery/random_pic.php?width=160"></script><!-- End 30theme.mihanblog.com --> </div> <div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">صفحات وبلاگ</span></div> <div class="menu"><p align="center" dir="rtl" style="margin-top: 15"><center><Pages><b> [PageName]</b></Pages></center></p></div> <div class="down"></div> <div class="Topmenu"><span class="shadow">لوگوی ما</span></div> <div class="menu"> <p style="text-align: center"> <p align="center" dir="rtl"><P align=center style="text-align: center"><font class="content"> <font face="Tahoma"> <a target="_blank" href="http://www.peacock.mihanblog.com"> <img border="0" src="http://i13.tinypic.com/6c61r42.gif" width="145" height="60"></a></span></font></font></P> <P align=center style="text-align: center"> <input class="MailInput" dir="ltr" align="center" size="27" value="&lt;DIV align=center&gt;&lt;BR&gt;&lt;a href=&quot;http://[myblog]&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;Logo Adress&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;[blogtitle]&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;100&quot;&gt;&lt;/a&gt;" name="logo"></P> <P align=center style="text-ali
[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[mohammad dadashpor | لینک ]

چهارشنبه 17 بهمن 1386 - 08:02 ق.ظ


نتایج مسابقات اسمك دان 09/02/08


اسمك دان این هفته با ورود باتیستا شروع میشه و اون میره تا با مایكل كول در مورد چمبر نو وی اوت مصاحبه ای رو انجام بده. در همین لحظه ام وی پی هم وارد میشه و به دنبال اون بیگ ددی وی و خلی و فینلی هم میان. سپس چراغ های محوطه مسابقات خاموش میشه و آندرتیكر در رینگ ظاهر میشه و بقیه وقتی اون وارد رینگ میشه به گوشه ی رینگ میرن. آندرتیكر به اونا نشون میده كه برای پیروزی به اینجا اومده.

در اولین مسابقه ی امشب شیلتون بنجامین به مصاف كین میره كه موفق میشه این مسابقه رو با قانون count out به نفع خودش به پایان برسونه.

در مسابقه ی بعدی چاك پالامبو در مقابل جیمی نوبل قرار می گیره كه این مسابقه رو پالامبو با پین كردن نوبل به سودش خودش به پایان می رسونه. بعد از مسابقه هم پلامبو به شدت نوبل رو كتك میزنه.

در مسابقه ی سوم تیم Deuce & Domino در مقابل تیم Jesse & Festus قرار می گیره.
این مسابقه رو در نهایت تیم Jesse & Festus می برند.

سپس ایج به رینگ میاد تا بخش Cutting Edge رو اجرا كنه و مهمان این دفعه ی اون ویكی گررو هست. ری میستریو در این برنامه دخالت می كنه و اونو قطع می كنه. ویكی از اون می خواد تا به خاطر كاری كه در رویال رامبل با اون انجام داده ازش عذرخواهی كنه. اون دوبار از ری اسمك خورد.
سپس ایج نمی تونه خشم خودش رو كنترل كنه و به سمت ری حمله می كنه و می خواد اونو با یه صندلی بزنه كه ری دفاع می كنه و اونو تبدیل به یه 619 می كنه. بعدش ری از ویكی عذر خواهی می كنه.

سپس اعلام میشه كه مین ایونت به این صورت برگزار میشه كه تیم 3 نفره ی Batista, Finlay, & Undertaker در مقابل تیم Big Daddy V, The Great Khali, & MVP قرار می گیرند.

در مسابقه ی بعدی Zack Ryder & Curt Hawkins موفق میشن Jimmy Wang Yang & Shannon Moore رو شكست بدند.

نوبت به مسابقه ی مین ایونت بین تیم 3 نفره ی Batista, Finlay, & Undertaker در مقابل تیم Big Daddy V, The Great Khali, & MVP میرسه. این مسابقه كه زمان زیادی هم طول كشید در نهایت با ضربه ای كه فینلی با چوبدستیش به خلی میزنه با قانون دكیو به نفع تیم Big Daddy V, The Great Khali, & MVP به پایان میرسه. در پایان هم آندرتیكر به فینلی و هورنسووگل می خواد یه چاك اسلم بزنه كه هر جور شده خودشون رو به كنار رینگ میرسونن.
بعد از مسابقه هم آندرتیكر به Jonathan Coachman یه تامبستون می زنه و باتیستا به كمك Coachman میره ولی اونم بهش یه اسپیر میزنه و در نهایت فینلی و هورنسووگل هم برمی گردن و هورنسووگل هم روی اون فینیشرش رو میزنه و در همینجا اسمك دان این هفته به پایان می رسه.

ارسال شده در

مرتبط با

[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[mohammad dadashpor | لینک ]

چهارشنبه 17 بهمن 1386 - 07:02 ق.ظ


نتایج ECW.02.06.08


شروع ای سی دبلیو این هفته مصادف با خوش آمدگویی جوی استایل به همه.

خیلی زود موزیک ورودی سی ام پانگ به صدا درآمد و جمعیت حاضر با تشویقهای فراوان از او استقبال کردند او برای صحب کردن وارد رینگ شد.

سی ام پانگ وارد رینگ شد و گفت که از جشن قهرمانی هفته گذشته چاوو بسیار خوشحال بود.
او در ادامه صحبتهایش گفت که من تعجب می کنم که چطور اج در جشن بزرگ نبود.
سپس او اشاره به پخش ویدئوی از اتفاق ای سی دبلیو هفته پیش کرد که طی آن با کیتار بر سر چاوو کوبیده بود.
پس از پخش ویدئو مجددا بازگشت به رینگ به نمایش داده شد که پانگ در رینگ در حال خندیدن بود.
او ادامه داد که به زودی قهرمانی را از چاوو پس خواهد گرفت.
او گفت که امشب با چاوو مسابقه قهرمانی را تکرار می کند.
موزیک ورودی چاوو زده شد و او دورتر از رینگ ایستاد.
چاوو گفت که پانگ دیوانه جشن او را بهم ریخت و باعث شد تا جشنش خراب شود.
سی ام پانگ از مردم پرسید که آیا کار او جالب و خوب نبوده؟
چاوو به پانگ گفت که تو و همه کست رسوا و بدبخت هستید و تو استحقاق مسابقه مجدد با من را نداری و من با اتو مسابقه نمی دهم.
چاوو گفت امشب خوشحال نباش بلکه باید با تو در نو وی اوت مسابقه بدهم.
چاوو ادامه داد که دوست ندارم امشب تو رو ضایع کنم.
در پایان چاوو گفت که دوست من شب خوبی را برایت آرزو می کنم و حالا به صحبتهای آرماندو گوش کن.

استرادا در بیرون ورزشگاه بود و گفت که سی ام پانگ و چاوو مسابقه ای راباسبک Gulf of Mexico برگزار خواهند کرد.
استرادا گفت که برنده قهرمان میشود و بازنده در کل ولای مسابقه خواهد رفت یعنی این جزوء قوانین مسابقه از سوی استرادا بود.

چاوو هم گفت در نو وی اوت سی ام پانگ عرق خواهد شد و از هم پاره همچون امشب.

چاوو و پانگ به یکدیگر خیره شدن و در این لحظه جوی گفت مسابقه بسیار مهمی برگزار خواهد شد.

ویکتوریا و لیلا و لینا به نمایش درآمدند و جوی گفت که امشب آنها در ای سی دبلیو برنامه دارند.
همچنین چهره کلی کلی و ماکول هم پخش شد که قرار بود امشب با طرفین خود مسابقه داشته باشند.

LAYLA & VICTORIA VS. KELLY KELLY & McCOOL

مسابقه را کلی و لیلا آغاز کردند این مسابقه مسابقه ای با نام chain wrestling بود که طی آن به دست و پا کلی زنجیری را بسته بودند.
ماکول در این لحظه به جای کلی وارد رینگ میشود و با لیلا درگیر میشود این درگیری در گوشه رینگ رخ میدهد.
ضربه ناگهانی باعث میشود تا لیلا جای خود را به ویکتوریا بدهد.
ماکول به سمت ویکتوریای میرود که در گوشه رینگ است در همین لحظه ویکتوریا با استفاده از گوشه رینگ تا شمارش دو داور پیش میرود ولی سرانجامی ندارد.
ویکتوریا در حالی که موهای ماکول را می کشد او را هل میدهد اما فن round kick ماکول به ویکتوریا باعث اتمام این کار میشود.
کلی وارد میشود و قصد انجام حرکتی را دارد اما فتح پا زیبا لیلا باعث میشود تا لیلا بازی را به نفع خود و ویکتوریا پس از گذشت 3 دقیقه تمام کند.

Team Victoria & Layla win

پس از مسابقه آنها از برد بسیار خوشحال بودند.

ویدئوی از بازی هفته پیش کین و شالتن پخش شد که طی آن شالتن در بازی با کین ناگهان مسابهق را ترک کرد و از کین باخت.

اعلام شد که در اسمکدان این هفته مسابقه کین و شالتن تکرار خواهد شد.

همچنین اعلام شد که مسابقه خلیج مکزیکی امشب برگزار خواهد شد.

اعلام شد که 54 روز دیگر تا برگزاری رسلمنیا باقی مانده است.

جان موریسن به همراه دمز وارد رینگ شدند تا مسابقه را موریسن انجام دهد.

در حالیکه آنها وارد رینگ میشدند ویدئوی پخش شد که درآن مسابقه تیمی هفته پیش انها با Colin Delaney و Tommy Dreamer به نمایش درآمد.

بعد از آنها تامی دریمر و Colin Delaney هم برای انجام مسابقه وارد رینگ شدند.

JOHN MORRISON VS. TOMMY DREAMER

زنگ شروع مسابقه زده شد و دریمر گوشه رینگ را با دستش گرفته بود و به اصطلاح خود را گرم میکرد.
او ضرباتی را به موریسن زد در جواب این ضربه موریسن به سمت دریمر میرود و با پای خود ضربه ای را به حریف میزند.
او حرکت ایریش را قصد دارد تا انجام دهد اما دریمر با فن سگ آبی جواب او را پس می دهد.
مورسین دریمر را به بیرون رینگ پرت می کند و Colin Delaney به سمت دریمر می رود.
موریسن به سمت بیرون رینگ میرود و درآن لحظه ضربه ای را به Colin Delaney میزند و مجددا دریمر و خود را به رینگ باز می گرداند.
در داخل رینگ موریسن فن headlock را روی دریمر انجام میدهد.
موریسن همچنان فن های مختلف خود همچون backbreaker and neckbreaker را انجام میدهد.
او حرکت دیگری را انجام مدهد اما زمانی که قصد انجام فن corkscrew moonsault را دارد دریمر جای خود را عوض می کند تا او را ناکام بگذارد.
در این لحظه تامی دریمر حرکت ایرشیب و flapjack را انجام میدهد و تا شمارش دو داور پیش میرود.
تام موفق به پین کردن نمیشود ولی تلاش خود را ادامه میدهد.
در این لحظه دمز به کمک موریسن میاید و باعث نگه داشتن دریمر از بیرون رینگ میشود و دچار مزاحمت برای دریمر در این لحظه Colin Delaney به سمت مز میرود و ناگهان حواس دریمر به بیرون رینگ پرت میشود و موریسن از فرصت استفاده می کند و با انجام فن corkscrew neckbreaker باعث میشود تا پس از گذشت 5 دقیقه بازی را از دریمر ببرد.

John Morrison wins via pinfall

پس از پایان مسابقه آنها در حالیکه محل مسابقه را ترک میکردند.
ناگهان استیو ریچیرد وارد شد.
جوی گفت که ریچرد تصادف کرده و دچار مصدومیت شده است.
ریچرد خود گفت که که مصدومیتش از سال 1997 با او بوده است.
ویدئوی پخش شد که درآن چگونگی مصدوم شدن ریچرد در توضیحاتی به نمایش درآمد که در آن نشان داده شد که دستهای ریچرد دچار مصدومیت شد.
رچیرد ادامه داد که از 9 جا عمل داشته تا مشکلات دستش برطرف شود.
جوی هم گفت که به زودی استیو بازخواهد گشت و این کار پس از رفع مصدومیتش به طور کامل رخ میدهد.

کوفی گینگ به نمایش درآمد که خود را برای برگزاری مسابقه سومش در ای سی دبلیو آماده میکرد.

ابتداء James Curtis وارد رینگ شد.

KOFI KINGSTON VS. JAMES CURTIS

در همان ابتداء کار James Curtis وارد رینگ شد و حرکت قفل کردن و headlock را انجام داد.
کوفی فن وی را خنثی کرد و روی حریف حرکت shoulder block را انجام داد.
کوفی مجددا به رینگ بازگشت و دست حریف را گرفت.
همچنان که کوفی حریف را گرفته بود دست خود را به رینگ زد و حریف هم قصد رها شدن از دستان حریف را داشت.
هردو در حال سبک و سنگین کردن هم بودن و روی دست کار می کردند.
در همین لحظه Curtis برای رهای از دست کوفی دستش را به طناب رینگ به صورت چنگول وار زد و دست حریف خلاص شد و کوفی را زد.
او دست کوفی را گرفت و چرخاندن و در این لحظه کوفی برای رهایی از دست حریف حرکت زیبای کرد و از دست حریفش فرار کرد.
مردم به این کار کوفی با شور و هیچان پاسخ دادند و کوفی فن های دیگر را انجام میداد.
او برای انجام فن spin kick اقدام کرد.
سپس کوفی فن زیبای two-legged را انجام داد و بعد فن buzzsaw kick را انجام داد و حریفش را پین کرد.
کوفی پس از 4 دقیقه برنده شد.

Kofi wins

پس از انجام مسابقه مروری بر مسابقات نوی اوت شد.

حال زمان برگزاری مسابقه مهم خیلج مکزیکی رسیده که بسیار مسابقه مهمی است.

پانگ در حال آمدن به رینگ بود و شلوار فاستونى نخى مخصوص کار را برتن داشت تاز هم به جوی گفت که مسابقه جالبی در پیش است.

چاوو هم وارد شد.

CM PUNK VS. CHAVO GUERRERO JR. �" GULF OF MEXICO MATCH

پانگ مسابقه را شروع کرد و به راحتی چاوو را با حرکت some kicks به بیرون رینگ پرت کرد.
پانگ بیرون رینگ رفت و با یک ضربه مجددا چاوو را به درون رینگ آورد.
این پانگ بود که مجددا با یک حرکت زیبا حریف را به خوبی مهار کرد.
پانگ ناگهان صندلی را وارد رینگ کرد و مجددا مسابقه را ادامه داد اما چاوو با انجام فنی حریف را زد و مسابقه را به دست گرفت.
مسابقه ادامه داشت که پانگ چندیدن حرکت را انجام داد و تا پین کردن حریفش پیش رفت.
پس از پخش تبلیغات چاوو و پانگ مجدد به نمایش درآمدند که در حال انجام دادن مسابقه بودن ماشینی در آن جا بود که چاوو و پانگ به سمت آن می رفتند و در آنجا پانگ و چاوو همدیگر را به سمت ماشین هل می دادند و دو حریف همدیگر را به اتومبیل می زدند.
در همین لحظه تاز اعلام کرد که تبلیغاتی برای پخش است که پس از پخش آن به زودی باز خواهند گشت.
بازگشت مجدد مسابقه ادامه داشت
چاوو و پانگ مسابه را ادامه می دادند و پانگ چاوو رو به تزدیکی های حوضچه کلی آورد پانگ با تمام توان قصد پرت کردن چاوو به درون حوضچه را داشت اما نتوانست این کار را او را چاوو هم انجام داد ولی در نهایت پانگ با انجام حرکت جی تی اس انجام داد و چاوو به درون آب پرت شد تا پس از گذشت 12 دقیقه پانگ برنده مسابقه شود و به عنوان پیروز مسابقه خلیج مکزیکی شناخته شود ای سی دبلیو با پایان گرفتن این مسابقه به اتمام رسید.


ارسال شده در

مرتبط با

[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[mohammad dadashpor | لینک ]
نوشته های پیشین ...